Home Menu

Jakie wyróżniamy usługi IT?

Polska jest obecnie liderem w Europie środkowo – wschodniej jeżeli chodzi o outsourcing. Przedsiębiorcy w zdecydowanej większości zlecają firmą zewnętrznym usługi informatyczne, księgowe, finansowe czy zarządzanie kadrami. Firmy skupiają się na najbardziej istotnych kwestiach, a dziedziny, w których się nie specjalizują zlecają zewnętrznym przedsiębiorstwom. W ten sposób nie tylko firma ma wysoką jakość usług, ale również nie podnosi dodatkowych kosztów.

Outsourcing usług informatycznych pozwala ponadto na zoptymalizowanie kosztów, które są związane z utrzymaniem pracowników IT na stałe w firmie. Dla zdecydowanej większości przedsiębiorstw zlecenie usług informatycznych umożliwia na dostęp do najnowszych technologii oraz dostęp do najwyższej klasy specjalistów. Nie wszyscy mają świadomość, że można wyróżnić dwa rodzaje outsourcingu usług informatycznych, wyróżniamy bowiem outsourcing strategiczny (całościowy), a także selektywny (inaczej częściowy).

Można oddać zewnętrznej firmie tylko część procesów np. administrację serwerami czy zarządzanie środowiskiem sieciowym. W zdecydowanej większości przypadków firma zewnętrzna współpracuje w ustalonych wcześniej kwestiach z wewnętrznym działem IT przedsiębiorstwa. Pracownicy IT firmy mogą wtedy koncentrować się tylko i wyłącznie na kwestiach i zadaniach, w których są specjalistami, pozostałe działania przejmie firma zewnętrzna.

Najczęściej wykonywane usługi informatyczne przez firmy zewnętrzne

Przedsiębiorstwa najczęściej zlecają firmą zewnętrznym następujące usługi informatyczne: doradztwo, a także pomoc w kwestii wyboru oprogramowania oraz sprzętu, zarządzanie pocztą, zarządzanie procesami informatycznymi, prowadzenie audytów bezpieczeństwa, zarządzenie dokumentami, odzyskiwanie danych w przypadku ich utraty, administracja środowiskiem serwerowo- sieciowym.

 

Autor zdjęcia: pixabay.com